NM-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 3 - 04.05.2011

Landskonferansen på Lillehammer

Årets landskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene arrangeres helgen 27-29. mai på Rica Victoria Hotel Lillehammer. Overskrift for konferansen er «Frivillighet på blå resept». Hva betyr de frivillige organisasjonene for folkehelsen? Programmet har innslag fra våre organisasjoner og fagpersoner på tema som folkehelse, miljø, friluftsliv, demens, sansehager, ren mat og hva dyr betyr for mennesker. Blant bidragsyterne finner vi bl.a. Ane Bjørnsgaard som er fylkeshelsekoordinator i Oppland fylkeskommune og Ole Morten Fossli som er leder for Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland. De som ønsker å være med og som ennå ikke har meldt seg på, må skynde seg å kontakte studiekonsulent Odd Erik Randen.

Årsmøtet på Stabekk

Årsmøtet i Studieforbundet er i år lagt til mandag 30. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene vil styret redegjøre for arbeidet med å avklare fylkesavdelingenes roller og arbeidsoppgaver. I forbindelse med behandlingen av årsmeldingen for 2010 vil styret bl.a. orientere om fusjonssamtalene som ikke førte fram. Valgkomiteen innstiller på at Tore Larsson fra Norges Jeger- og Fiskerforbund velges som styreleder. Som nye styremedlemmer er foreslått Eli Åsen fra Birøkterlaget og Simen Saxebøl fra 4H. Rune Sørli fra fylkesavdelingene i Nordland og Nord-Trøndelag er foreslått som ny varaordfører og Tom Krøning fra Hageselskapet som nytt medlem i valgkomiteen. Fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO) kommer generalsekretær Sturla Bjerkaker som vil benytte anledningen til å reflektere over folkeopplysning og dannelse. Saksliste/sakspapirer til møtet er lagt ut på Studieforbundets nettside.

Vil ha flere og bedre kurslærere og instruktører

Studieforbundet ønsker å bidra til flere og bedre lærere og instruktører til den lokale kursvirksomheten. Lærere/instruktører som vil ta kurs/etterutdanning, eller som ønsker å lære mer om nye fagområder, kan søke om inntil 5.000 kroner i stipend fra Studieforbundet. Søkeren må være medlem i en av medlemsorganisasjonene og ha som intensjon å virke som lærer/instruktør på kurs i Studieforbundet. Det er ønskelig at en gjennom studiereise/kurs kan knytte nye kontakter og bygge nettverk. Vi håper at dette skal kunne føre til nye ideer og erfaringer som kommer kursvirksomheten til gode. Søknadene vil bli behandlet fortløpende så lenge vi har midler til disposisjon. En oversikt over hvilke stipend som til nå er innvilget ligger ute på Studieforbundets nettside.

4H 75 år

4H Norge er 75 år i år og markerer dette på flere måter. I stedet for å få gaver, ønsker organisasjonen å gi en gave. Gaven skal være rent vann til Sierra Leone, som er et av verdens fattigste land. Studieforbundet gratulerer!

Ny hagedirektør

"Jeg opplever Hageselskapet som en ung og vital 127-åring med et budskap som er mer aktuelt enn noen gang, og jeg gleder meg til å jobbe for at mennesker skal få en bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser", sier Tove Berg som nytilsatt direktør i Hageselskapet. Økende studieaktivitet i lokale hagelag lover også godt for fremtiden!

Nye styreledere i Voksenopplæringsforbundet

Studieforbundet har foreslått generalsekretær Trond Enger i 4H som ny styreleder for Voksenopplæringsforbundet (VOFO). Flertallet i VOFOs valgkomite går inn for han når årsmøtet i VOFO 11. mai skal velge. I Hedmark har VOFO allerede valgt Gunhild Grønvold fra Norges speiderforbund til ny styreleder.

BSF og Populus blir ett studieforbund

Bygdefolkets Studieforbund og Populus er i ferd med å fatte de nødvendige, formelle vedtakene om å etablere et nytt, felles studieforbund fra 1. januar 2012. Etter at Studieforbundet natur og miljø trakk seg ut av fusjonssamtalene i vinter, har de to gjenværende studieforbundene gjennomført en høringsrunde i medlemsorganisasjonene som vi forstår har vært entydig positiv.

Historier om voksnes læring

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forsøker å dokumentere studieforbundenes verdiskaping i samfunnet best mulig. Det gjør VOFO bl.a. ved å publisere læringshistorier, der enkeltpersoner forteller hva læring i studieforbundene har betydd for dem. VOFO ber derfor om innspill fra studieforbund og medlemsorganisasjoner om personer å intervjue og historier å fortelle. Har du noe å bidra med, ta kontakt med Astrid Thoner i VOFO tlf 23135118. VOFO har laget en film på 2 minutter med noen læringshistorier.

Studieforbundet natur og miljø
Gamle Ringeriksvei 6 - 1369 Stabekk - Telefon (9-15) 67 10 22 60 - www.naturogmiljo.no

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost/.