NM-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 6 - 06.10.2011

Gode råd og hjelp til lokale kurslærere

Skal du være lærer/instruktør på et kurs? Det er mange hensyn å ta når du skal undervise voksne. Selv om du har mye kunnskap og erfaring om emnet, kan det hende du er usikker på hvordan du best skal legge opp undervisningen. Studieforbundet ønsker å gi deg noen nyttige råd om det å undervise. I den forbindelse utarbeidet vi et lite hefte for ca 10 år siden. Heftet heter Råd og vink for kursledere og instruktører og ligger ute på nettsiden vår. Det meste som står der, er fortsatt like aktuelt. Du vil oppleve at det er interessant og utfordrende å være lærer, instruktør eller kursleder. Lykke til!

Studieforbundet har også etablert en stipendordning for lokale kurslærere og instruktører som vil ta opplæring/etterutdanning eller som ønsker å lære mer om nye fagområder. De kan søke om inntil 5.000 kroner i stipend fra Studieforbundet. Søkeren må være medlem i en av medlemsorganisasjonene og søknaden må anbefales av medlemsorganisasjonen (lokalt eller regionalt). Av årets bevilgning gjenstår ca 80.000 kroner som vil bli fordelt på styremøtet 29. november. Søknadsfristen er 15. november.

Medlemsmøte om nettlæring

Tirsdag 25. oktober møter representanter fra medlemsorganisasjonene for å snakke om nettbasert undervisning. Tore Larsson forteller om hva NJFF har fått til, og Marie Brøvig Andersen vil redegjøre for Turistforeningens planer om en DNT-skole. Et par fagpersoner vil redegjøre om trainingportaler, plattformer, videokonferanser, smartboard og interaktivitet. Vi ønsker synspunkter og kommentarer fra møtedeltakerne. De som ennå ikke har meldt seg på til møtet, må kontakte odd.erik.randen@naturogmiljo.no innen 20. oktober. Møtet holdes i møtelokalet til Norges Jeger- og Fiskerforbund på Hvalstad.

Fylkessamling 19-20. november

Fylkesavdelingene må innen 15. oktober melde på deltakere til høstens fylkessamling på Gardermoen helgen 19-20. november. Pris: Kr 500,- Velkommen!

Ny runde med pedagogisk utviklingsarbeid

Styret inviterer medlemsorganisasjonene til å søke om midler til pedagogisk utviklingsarbeid. På styremøtet 29. november vil styret fordele ytterligere 160.000 kroner til de beste prosjektene. Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning og kvalitetsheving av kurs- og studiearbeid i organisasjonene. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi. Søknadsfrist er 10. november. Søknadene må tydelig beskrive hva organisasjonene ønsker å utvikle/utprøve, vedlagt budsjett og tidsplan for arbeidet. Det er en forutsetning at Studieforbundet trekkes inn i prosjektene på en hensiktsmessig måte. Søknader som ble innsendt tidligere i år, men som ikke fikk midler ved forrige fordeling, vil bli vurdert på nytt dersom søkeren ønsker det. Saksbehandler er studiekonsulent Odd Erik Randen som kan rådspørres etter behov.

Landskonferansen tidligere på året

Landskonferansen neste år legges til NJFFs nye kurs- og opplæringssenter på Flå i Hallingdal 20-22. april, har styret bestemt. Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene kan nå sette av dagene.

Statsbudsjettet

I forslag til statsbudsjett for 2012 foreslår Regjeringen å bevilge 184 mill kroner til studieforbundene i Norge. Det er samme beløp som ble bevilget for inneværende år.
- Vi hadde forventet at den rødgrønne regjeringen snart ville følge opp sine løfter om å styrke voksenopplæringen. Statsråd Kristin Halvorsen har flere ganger sagt at feltet må få økt status. Hennes egne bidrag til dette glimrer fortsatt med sitt fravær, sier VOFOs generalsekretær Sturla Bjerkaker oppgitt.

Studieforbundet natur og miljø
Gamle Ringeriksvei 6 - 1369 Stabekk - Telefon (9-15) 67 10 22 60 - www.naturogmiljo.no

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost/.