NM-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 8 - 07.12.2011

Studieforbundet i 100

Med forbehold om at statstilskuddet for 2012 blir som i år på ca 6,9 mill kroner, har styret fastsatt timetilskuddet for 2012 til kr 100,-. Styret budsjetterer med 54.000 kurstimer i 2012. Timetilskuddet skal bidra til mangfold av lokale kurstilbud og redusere deltakernes opplæringskostnader.

Siste frist for kursrapportering er 15. januar

Kursarrangører som har fått tilsagn om støtte til kurs i 2011, må sende inn rapportskjemaet innen 15. januar. Ellers får vi ikke utbetalt tilskudd til kurset, og kurset blir ikke med i rapporteringen av kursaktiviteten for 2011. Det er gjennomførte kurstimer som er kriteriet for fremtidig tilskudd fra Staten. Derfor er det viktig å få inn disse rapportene i tide. Under kursstatistikk på nettsiden vår kan du se hvilke kurs som ennå ikke er rapportert.

Godkjente studieplaner denne høsten

Alle studieplaner som skal brukes, skal være forhåndsgodkjent av Studieforbundet. Her er et utvalg av planer godkjent siden sist:
1139 Origami (4H Sør-Trøndelag)
1140 Avløser minikurs (4H Sør-Trøndelag)
1146 Ruin – hovedkurs (NKK Norske Redningshunder)
1153 Frivillig besøksvenn med hund (NKK Troms/Finnmark)
1159 Hjemmeside og sosiale medier (4H Oppland)
1160 Kitekurs (DNT Hamar og Hedemarken)

Pedagogisk utviklingsarbeid

Styret har fordelt kr 160.000 til pedagogisk utviklingsarbeid: Hest og Helse får kr 60.000 til utvikling og kvalitetssikring av kursportefølje, Norges Jeger- og Fiskerforbund får kr 80.000 til utvikling av kurs i slakting og Norsk Botanisk Forening får kr 20.000 til utvikling av kurs for floravoktere.

Stipend til lokale kurslærere og -instruktører

Styret har fordelte kr 69.000 i stipend til lokale kurslærere/instruktører. Studieforbundet ønsker å bidra til flere og bedre lærere/instruktører til våre kurs. Lærere/instruktører som vil ta kurs/etterutdanning - eller som ønsker å lære mer om nye fagområder - kan søke om inntil 5.000 kroner i stipend. Det er to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september. Regler og søknadsskjema for ordningen ligger ute på nettsiden vår, hvor det også fremkommer hvem som har fått stipend.

Landskonferansen og årsmøtet 2012

Landskonferansen neste år legges til NJFFs nye kurs- og opplæringssenter på Flå i Hallingdal 20-22. april og Studieforbundets årsmøte avholdes 10. mai på Stabekk som sist. På Fylkessamlingen i høst ble Jan Dalen fra Vestfold valgt til fylkesavdelingenes representant på årsmøtet, med Gunhild Grønvold fra Hedmark og Terje Henriksen fra Buskerud som vararepresentanter.

Forslag på kandidater til styret mv

Valgkomiteen som skal forberede valgene på årsmøtet 10. mai, tar i mot forslag på kandidater fra fylkesavdelingene og medlemsorganisasjonene frem til 1. februar. Valgkomiteens leder er Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag. Ellers i komiteen sitter Gry Hovland fra fylkesavdelingen i Telemark og Tom Krøning fra Det norske hageselskap.

Juleferie på kontoret

Kontoret til Studieforbundet holder som vanlig stengt mellom jul og nyttår. Astrid, Odd Erik og Finn ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår og er tilbake på plass mandag 2. januar kl. 9 – 15.

Studieforbundet natur og miljø
Gamle Ringeriksvei 6 - 1369 Stabekk - Telefon (9-15) 67 10 22 60 - www.naturogmiljo.no

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost/.