Jegerprøveinstruktør

 

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører som består av fire deler:

Del 1

Tar for seg bakgrunnskunnskap innenfor jakt og skyting:

a) Minst 3 års erfaring fra stor- og småviltjakt

b) Skyte- og våpenkompetanse for rifle og hagle dokumenteres gjennom avlagt skyteprøve for storvilt og oppnådd resultat på haglekonkurranser eller gjennomført kurs/opplæring.

Studieplan nr. 1064 Jaktskytekurs for jegerprøveinstruktør (8 timer)

Studieplan nr. 5176 Haglemerket – intro hagleskyting (8 timer)

Del 2

E-læringsprogram som gir innføring i det teoretiske grunnlaget for hver av de ni samlingene i det obligatoriske jegerprøvekurset.

E-læringskurset ligger åpent for alle hos NJFF på http://www.trainingportal.no/njff. Kursavgift kr 2.200 betales over internett og omfatter registrering, kurstilgang, håndtering av innsendingsoppgaver og loggføring av gjennomført kurs.

Del 3

Arrangeres av NJFFs fylkeslag som en samling på 18 timer. Kurset ledes av en fylkesinstruktør for Jegerprøven.

Studieplan nr. 5125 Jegerprøveinstruktør del 3 (18 timer)

Del 1 må være godkjent og del 2 må være gjennomført og bestått før man kan starte på del 3.

Del 4

Avsluttende eksamen der man må ha 45 av 50 riktige svar for å få bestått. Denne delen avlegges sammen med gjennomføring av del 3.

 

 

Obligatorisk oppdatering

Gjelder eksisterende instruktører og er obligatorisk for å opprettholde sin autorisasjon for instruktører utdannet før 1.1.2010. Kurset gjennomføres i regi av fylkesinstruktørene for Jegerprøven.

Studieplan nr. 1083 Jegerprøveinstruktør – oppdatering 2012 (10-18 timer)                                  Se også informasjon på http://www.dirnat.no/instruktorutdanning/