1160 Kitekurs Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Å gi deltagerne kjennskap til prinsippene for kiting og å lære deltagerne å kite med eller uten ski. Et underliggende mål for dette kurset er å tilby våre medlemmer et spennende og variert aktivitetprogram for 2012. Kitekurset inngår som en del av dette programmet.

Målgruppe:

Medlemmer i Hamar og Hedemarken Turistforening i aldersgruppen 15-26 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 8-10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset inkluderer lån av kiteutstyr, kursmateriell, instruksjon og fullpensjon på Raulandsfjell (tidligere Alpina Apartments), fredag til søndag (pizza til kite-filmen fredag kveld, frokost og niste lørdag og søndag, samt middag lørdag kveld).

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Instruksjon og gjennomgang av utstyr

Stikkord:

Fredag kveld kl 19.00 møtes vi til teori og sosialt samvær. Her får alle utdelt trapeser, lærebøker og personlig utstyr. Vi tar en kort instruksjon og ser noen kitefilmer.

Arbeidsform:

Teori, forelesning, instruksjon og diskusjon

Problemstillinger:

Hva trengs av utstyr? Hvordan bruke utstyret? Hvordan fungerer en kite?

2. samling

Antall timer med lærer: 7

Tema:

Teori og rigging av kiten,ta opp og lande kiten, sikkerhetssystemer, kite med ski

Stikkord:

Vi starter med teori og rigging av kiten. Frem til lunsj fokuserer vi mye på sikkerhet.
Etter lunsj starter vi med å kjøre små kiter uten trapes. Når dette sitter finner vi frem litt større saker, og bruker trapesen til å avlaste kreftene. Vi trener på å ta opp og lande kiten, med og uten hjelp.
Vi tester også sikkerhetssystemene, så vi er trygge på at dette fungerer før vi skal i gang på ski.Etter hvert som dette er gjennomgått, og rutinene sitter inne, er det på tide å ta frem skiene. Nå begynner moroa for alvor...Lørdag kl 18.00 samles vi for gjennomgang av dagen som har vært.

Arbeidsform:

Teori, praksis, diskusjon, evaluering underveis

Problemstillinger:

Hvordan bruke utstyret? Hvordan fungerer sikkerhetssystemene? Hvordan fungerer en kite?

3. samling

Antall timer med lærer: 5

Tema:

Rigging av kiten, ta opp og lande kiten, kite med ski, sikkerhetssystemer

Stikkord:

Når vi er oppe på fjellet fortsetter vi fremgangen fra lørdag. De som har fått god kontroll over kite og ski, begynner og utforske luftrommet over Møsvatn. Avslutter med individuell evaluering av kurset før hjemreise.

Arbeidsform:

Praksis, diskusjon, evaluering avslutningsvis

Problemstillinger:

Hvordan bruke utstyret? Hvordan fungerer sikkerhetssystemene? Hvordan fungerer en kite?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Tildelt kursmateriell fra instruktører

Krav til lærer/instruktør:

En del av internasjonalt godkjent kiteskole Rauland kiteskole

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema til de enkelte deltagerne som leveres inn til turleder på slutten av kurset.

Organisasjon:

Den Norske Turistforening

Lokallag:

Hamar og Hedemarken Turistforening

Kontaktperson:

Knut Einar Nordhagen

Telefon (dagtid):

977 80 304

E-postadresse:

knut@hht.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 15 timer med lærer.

Studieplannummer 1160 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 9. november 2011         Studiekonsulent: Odd Erik Randen