1171 RIK - lydighet og c-arbeid Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Kunne ta prøver og konkurrere innen RIK-sporten.

Målgruppe:

Hundeførere som ønsker å ta prøver og konkurrere innenfor RIK-sporten

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Hundeførere må ha RIK-lisens.

1. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Teori om lydighet og c-arbeid.

Stikkord:

Hva kreves av fører og hund under en prøve. Lover og regler.

Arbeidsform:

Forelesning med eksempler og diskusjon.

Problemstillinger:

Hva kan oppstå av utfordringer under en prøve, og hvordan kan disse takles?

2. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Gjennomgang av hvor langt hver enkelt ekvipasje har kommet, og hva det skal trenes videre på.

Stikkord:

Hva er målet til hver enkelt hundefører? Hva har disse prestert fra før, og hvilke utfordringer må det jobbes videre med?

Arbeidsform:

Presentasjon av hver enkelt hundefører og praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Hundeførers håndtering av hunden, og hundens respons på denne.

3. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Lydighet

Stikkord:

Hva består lydighetsøvelsene av? Hva kreves av hund og fører, og hva gir eller tar poeng?

Arbeidsform:

Teori og øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan få hunden til å gå med kontakt under hele øvelsen? Hvordan få hurtighet og presisjon i alle deler av øvelsene?

4. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Kontakttrening

Stikkord:

Kontakttrening med forstyrrelser. Hvordan motivere og korrigere hunden, og time belønning og straff riktig?

Arbeidsform:

Hver enkelt ekvipasje utfører øvelser, på sitt nivå, med tilpassede forstyrrelser.

Problemstillinger:

Hva er mest forstyrrende for hunden, og hva skal til for å opprettholde kontakten med disse forstyrrelsene?

5. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Posisjon

Stikkord:

Jobbe med posisjonen til hunden. Hunden skal gå med riktig posisjon under alle øvelser.

Arbeidsform:

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med posisjonen til hunden, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger:

Hunden går for langt fram og/eller skjevt. Hunden hopper og er urolig i utgangsstilling.

6. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Sitt, dekk og stå

Stikkord:

Hunden skal reagere raskt og utføre øvelsen korrekt.

Arbeidsform:

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsene, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger:

Hunden reagerer tregt, tar ekstra steg, eller utfører feil øvelse.

7. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Tempovekslinger

Stikkord:

Hunden skal følge føreren under de forskjellige gangartene.

Arbeidsform:

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger:

Hunden kommer ut av posisjon, eller har problemer med å veksle mellom de forskjellige gangartene.

8. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Apportering - grep

Stikkord:

Hvordan få et fast og rolig grep på apportbukken

Arbeidsform:

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger:

Hunden har et løst grep, eller tygger på apportbukken. Hunden slipper eller vil ikke ta apporten.

9. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Apportering

Stikkord:

Hvordan utføre hele øvelsen

Arbeidsform:

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger:

Hunden har dårlig tempo ut fra eller inn til fører. Hunden setter seg for lang unna fører. Hunden vegrer seg for å hoppe over hinder eller møne med apportbukken.

10. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Fremadsending

Stikkord:

Hunden skal løpe rett fram og dekke på kommando.

Arbeidsform:

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger:

Hunden løper sakte og er usikker. Hunden dekker ikke på kommando.

11. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Hundens drifter og driftsvekslinger

Stikkord:

Gjennomgang av hundens drifter. Hvordan lese og håndtere/kontrollere hundens drifter i de forskjellige øvelsene.

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Hunder med svake eller sterke drifter. Hunder som låser seg og/eller er vanskelig å håndtere.

12. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Rundering

Stikkord:

Hvordan lære hunden til å rundere alle skjulene, raskt og effektivt.

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Hunden har for lav fart, tar for lange buer rundt skjulene, den runderer ikke alle skjulene, eller kommer ikke inn til fører på kommando.

13. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Bevoktning

Stikkord:

Hvordan lære hunden å bevokte figurant i og utenfor skjulet?

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Posisjon, stille bevoktning eller halsgivning, respekt for bytte, slokk og tenn.

14. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Byttehåndtering

Stikkord:

Hvordan lære hunden å håndtere byttet?

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Hunden tygger, har løst og/eller tynt bitt, slipper ikke på kommando osv.

15. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Utkalling fra skjulet

Stikkord:

Hunden skal veksle til lydighet direkte fra bevoktning, i bytte- eller aggresjonsdrift, og forflytte seg inn til fører og innta utgangsstilling.

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Hunden vil ikke ta kommando, blir urolig og/eller stresset osv.

16. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Flukt

Stikkord:

Hunden skal, ved førers side, følge lydig og sette seg på anvist plass, dekke på kommando, ligge stille til figurant løper, før den angriper.

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Hunden er urolig ved førers side og går ut av posisjon, hunden lager mye lyd, hunden vil ikke sette seg, hunden går direkte ned i dekk, hunden er urolig og legger seg skjevt osv.

17. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Motprøve

Stikkord:

Hunden skal sitte stille ved førers side, til fører gir kommandoen "ta mann".

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Hunden lager lyd, sitter urolig, vil tyvstarte, bommer på armen, faller av armen osv.

18. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Transport

Stikkord:

Hunden skal følge fører i utgangsposisjon, mens den har fokus på figuranten.

Arbeidsform:

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Hunden går med fokus på fører, går ut av posisjon, tyvstarter, osv

19. samling

Antall timer med lærer: 8

Tema:

Lydighet IPO 1, 2 eller 3

Stikkord:

Gjennomgang av hele lydighetsprogrammet

Arbeidsform:

Alle ekvipasjene går hele lydighetsprogrammet. Evaluering og diskusjon. Råd og veiledning på hva ekvipasjene bør justere før en prøve/konkurranse.

Problemstillinger:

Deler av enkeltøvelser som fremdeles ikke er tilfredsstillende.

20. samling

Antall timer med lærer: 8

Tema:

C-arbeid IPO 1, 2 eller 3

Stikkord:

Gjennomgang av hele c-arbeidsprogrammet

Arbeidsform:

Alle ekvipasjene jobber seg gjennom hele programmet. Evaluering og diskusjon. Råd og veiledning for hva ekvipasjene bør justere før en prøve/konkurranse.

Problemstillinger:

Deler av enkeltøvelser som fremdeles ikke er tilfredsstillende.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kompendium

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent figurant

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Din hund og Din hund fortsetter av Järverud. Diverse litteratur om mentalitet og atferd hos hund. Lover og regler for c-arbeid.

Opplegg for evaluering:

Kontinuerlig evaluering og veiledning. Prøver/konkurranser.

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Lokallag:

Norsk schäferhund Klub, lokallag Dokka

Kontaktperson:

Helene Brånen

Telefon (dagtid):

41255288

E-postadresse:

hebraan@online.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 124 timer med lærer.

Studieplannummer 1171 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 3. januar 2012         Studiekonsulent: Odd Erik Randen