1226 Unghundkurs Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Å lære om de viktigste ferdighetene som en god familiehund trenger til hverdags og grunnferdighetene til den kommende konkurransehunden.

Målgruppe:

Hunder i alderen 6 mnd til 18 mnd.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Lek med hund. Trene på sitt og ro-trening. Teori: Hvordan lærer hunden, og hvorfor er det lurt å trene lydighet? Hundeloven

Stikkord:

Teori: Info om hva som gjør at hunden lærer, hvorfor det er lurt å trene lydighet.
Noe info om hundeloven. Fortelle om korrigering.
Innlæring av øvelsene vi skal gjennomgå.
Praksis: Starte med å lære og leke med hunden, og fortelle hvorfor lek er viktig. Både for å dempe og for å øke intensiteten.
En trener på lek og sitt, mens noen andre sitter rundt med hunden mellom beina og trener på ro

Arbeidsform:

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger:

Hvorfor lære hunden å slappe av, og hvordan?

2. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Lederskap, Sitt og bli, og utgangsstilling

Stikkord:

Teori: Fortelle om lederskap. Innlæring av øvelsene vi skal gjennomgå Praksis: Kontrollere leken fra forrige trening, trene mer på sitt og ro trening. Starte med bli sittende og utgangsstilling.

Arbeidsform:

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger:

Hvorfor er lederskap viktig?

3. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Stress, ligg

Stikkord:

Teori: Fortelle om stress Praksis: Kontrollere lek, bli sittende og utgangsstilling.
Starte med å trene på ligg.

Arbeidsform:

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger:

Hvorfor er det viktig å vite noe om stress på hund? Over- og understimulering?

4. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Hundens språk og modningsfaser, innkalling, kontroll om om sitt og bli er på plass.

Stikkord:

Teori: Hundens språk og modningsfaser. Praksis: Kontrollere sitt og bli og utgangsstilling. Begynne med innkalling.

Arbeidsform:

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger:

Hva er viktig med innkalling?

5. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Vetrinærkveld

Stikkord:

Lære om førstehjelp av hund og alt annet som er viktig i forhold til vetrinær.
Lære å kjenne og undersøke hunden, uttøyninger. Stell og røkt av hund.

Arbeidsform:

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger:

Hva gjør man om noe skjer med hunden?

6. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Innlæring av klikker. Gå pent i bånd og lineføring.

Stikkord:

Teori: Klikkertrening Praksis: Gå pent i bånd, med passering. Lineføring.

Arbeidsform:

Teori og praksis med hund.

Problemstillinger:

Hvorfor er det viktig at hunden ikke drar i bånden. Fordeler med klikker.

7. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Skogdag.

Stikkord:

Skogdag med hundene. Sosialisering, sportrening og feltsøk. Innkalling i skogen.

Arbeidsform:

Praksis med hund.

Problemstillinger:

Hva kan man gjøre i skogen med en hund? Viktigheten av at hunden er sosialisert med andre hunden.
Velger å ta sosialiseringen i skogen og ikke på treningsbanen, da det kan skape en konflikt senere.

8. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Miljøtrening i byen

Stikkord:

Gå rundt i byen, lære å gå pent der det er biler og telttanter.

Arbeidsform:

Praksis med hund.

Problemstillinger:

Hva om hunden er redd biler eller telttanter? Viktigheten med miljøtrening.

9. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Avslutning og unghundtest.

Stikkord:

Unghundkurs-test:
- Lek
- Sitt og bli
- Utgangsstilling
- Enkeltdekk 1 min
- Lineføring
- Gå pent i bånd med passering
- Innkalling

Arbeidsform:

Praksis med hund.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg-Järverud.

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet gjennom NKK

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg-Järverud.

Opplegg for evaluering:

Evaluering fra kurselever ved kursslutt

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Lokallag:

Sarpsborg hundeklubb

Kontaktperson:

Linda Karlsen

Telefon (dagtid):

99524212

E-postadresse:

lindakarlsen@gmail.com

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 22 timer med lærer.

Studieplannummer 1226 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 29. mars 2012         Studiekonsulent: Odd Erik Randen