1231 Støping i betong og hypertufa Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Lære å lage egne plantetrau, fuglebad, tråkkheller og evt. skulpturer i betong og hypertufa

Målgruppe:

Hageselskapets medlemmer og andre interesserte.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieleder deler ut beskrivelse og materialliste for støping av trau med hypertufa ved påmelding til studieringen.

1. samling

Antall timer uten lærer: 4

Tema:

Støping av trau i hypertufa og fuglebad med betong og rabarbrablader. Idedugnad på hva vi skal produsere.

Stikkord:

Lære å lage blanding i hypertufa

Arbeidsform:

Lære av hverandre ved samarbeid om praktiske løsninger.

Problemstillinger:

Hvordan finne rette blandingen mellom sement, sand og torv? Hva har jeg bruk for i min egen hage? Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling? Hva er det mulig å lage?

2. samling

Antall timer uten lærer: 4

Tema:

Utvendig behandling av ferdige produkter. Støping i betong, tråkkheller og skulpturer.

Stikkord:

Få inspirasjon av hverandre.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid - prøving og feiling.

Problemstillinger:

Hvordan inspirere hverandre i kreativ utvikling? Hva er det mulig å lage?

3. samling

Antall timer uten lærer: 3

Tema:

Utvendig behandling av ferdige produkter. Evaluering.

Stikkord:

Utvendig dekorering og finpuss. Utveksling av ideer og forslag til beplanting i trau.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Hvilke redskap kan jeg bruke? Utfordre seg selv og hverandre i utvendig utsmykking og bearbeiding av ferdig produkt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Å skape i betong av Anna G. Tufvesson og Maria M. Mellström. Støp ditt eget fuglebad, artikkel i Hagen for alle 7-05 Hypertufakar, Hagen for alle 10-14

Krav til lærer/instruktør:

Kjennskap til støping av trau.

Organisasjon:

Det norske hageselskap

Lokallag:

Hageselskapet Skien

Kontaktperson:

Anne Døvik

Telefon (dagtid):

95748043

E-postadresse:

anne.doevik@goodtech.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 11 timer uten lærer.

Studieplannummer 1231 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 30. mars 2012         Studiekonsulent: Odd Erik Randen