3007 Lederkurset Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Kurset skal gi deg praktisk speiderledererfaring. Etter å ha gjennomført Lederkurset kan du være enhetsleder i egen enhet.

Målgruppe:

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieplanen finnes ikke i elektronisk form. Ta eventuelt kontakt med Studieforbundet.

Dersom du skifter enhet må du ta programkurset tilpasset din nye enhet

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Organisasjon:

Norges speiderforbund

Kontaktperson:

Nils Harald Strøm

Telefon (dagtid):

22862020

E-postadresse:

nhs@nsf.scout.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 25 timer med lærer.

Studieplannummer 3007 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 24. oktober 2004         Studiekonsulent: Cecilie Hänninen