3307 Styremedlem Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Klubbstyret består av noen av klubbens medlemmer, som er valgt av medlemmene til å være representanter for alle.  Før du tar fatt på din første periode som styremedlem, kan det være lurt å tenke over hva du ønsker å utrette i din periode som styremedlem. 

Målgruppe:

Alle medlemmer i 4H som er interessert.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Styremedlemmet må sette seg godt inn i det de andre styremedlemmene gjør, og være klar til å overta ansvar hvis det skulle bli nødvendig. Kurset er godkjent for 12 timer, men kan utvides til 16 timer.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Oppgaver, plikter og ansvar.

Stikkord:

Klubbstyret velger selv hvordan de vil bruke styremedlemmet. Styre må avklare hvilke behov de har og hva de føler at styremedlemmet bør bruke sin tid på. Styremedlemmet kan f.eks. ha ansvar for studiearbeid, informasjon, underholdning eller samarbeid med andre organisasjoner. 4H-klubben kan velge å ha flere styremedlemmer hvis de føler behov for det.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Hva tror du klubbens medlemmer forventer av deg som styremedlem? Hva forventer du selv?

2. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Hvilke type oppgaver har styremedlemmet?

Stikkord:

Styremedlemmet kan f.eks. ha ansvar for studiearbeid, informasjon, underholdning eller samarbeid med andre organisasjoner.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Hvilke oppgaver har styremedlemmene i 4H-klubben din?

3. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Hvilke oppgaver og ansvar har de andre medlemmene i klubbstyret?

Arbeidsform:

Studiering.

4. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Temaårsansvarlig i klubben.

Stikkord:

Temaårsarbeid.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Hva passer i vår klubb når det gjelder temaarbeid?

5. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Informasjonsarbeid i klubben.

Stikkord:

Pressekontakt, plakater, markedsføring.

Arbeidsform:

Studiering                                                                                                                                                               

6. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Klubbaktiviteter.

Stikkord:

Planlegging, ide-myldring, sortering, konkretisering, iverksetting og etterarbeid.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Hva ønsker vi å gjøre?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Heftet "Arbeid i klubbstyret".  Lover og vedtekter i Norske 4H.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Heftet "Arbeid i klubbstyret".  Lover og vedtekter i Norske 4H.

Organisasjon:

4H Norge

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 12 timer med lærer.

Studieplannummer 3307 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 21. februar 2006         Studiekonsulent: Odd Erik Randen