3308 Sekretær Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Skal lære å holde oversikt og kunne dokumentere alt som skjer i klubben. Sørge for at det blir skrevet referat både fra styremøter og alle andre arrangementer.

Målgruppe:

4H-medlemmer som er glad i å skrive og liker å holde orden i papirer.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er lagt opp over ei helg, og 4H-klubbene i fylket er invitert til å sende sine styremedlemmer på kurs for å lære om hver sine styrefunksjoner spesielt og om klubbstyrets arbeid mer generelt.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Sekretær i klubben.

Stikkord:

Oppgaver, plikter og ansvar.

Arbeidsform:

Det er opp til kursleder, foredragsholder og deltakerne selv å finne den arbeidsmåten som passer best for gruppa. - Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, idédugnad, framlegg, foredrag, observasjon osv,

Problemstillinger:

Føler du at beskrivelsen i kursheftet av sekretærrollen stemmer med hvordan det fungerer i klubben din? Hva er eventuelt annerledes?

2. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Møtereferat.

Stikkord:

Møtebok, medlemsoversikt, navneopprop, referat og skriving. Tid, sted og det viktigste av det som hendte på møtet. Eventuelle vedtak, beslutninger og avstemninger.

Arbeidsform:

Se ovenfor.

Problemstillinger:

Hvordan fører vi møtebok? Hvordan skriver vi referat?

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Årsmelding og årsplan.

Stikkord:

Melding om arbeidet i klubben i løpet av året som har gått. Medlemsutvikling.

Arbeidsform:

Se ovenfor

Problemstillinger:

Hvordan skrive årsmelding?

4. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Møteinvitasjoner

Stikkord:

F.eks. plakater, brev, ringe til folk, lage nyhetsavis osv.

Arbeidsform:

Se ovenfor

Problemstillinger:

Hvordan gjøre klubbaktivitetene spennende allerede i invitasjonen?

5. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Medlemsoversikt

Stikkord:

Samarbeid med kasserer. Bare de som har betalt kontingent er medlemmer.

Arbeidsform:

Se ovenfor

Problemstillinger:

Hvordan samarbeider sekretær og kasserer.

6. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Aktiviteter i klubben

Stikkord:

Møter,underholdning, kursvirksomhet og div. arrangementer.

Arbeidsform:

Se ovenfor

Litteratur/materiell for deltakerne:

Hefte "Arbeid i klubbstyret" fra 4H

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Heftet Arbeid i klubbstyret. I tillegg kan Lover og vedtekter i Norske 4H være aktuelt.

Organisasjon:

4H Norge

Telefon (dagtid):

64832100

E-postadresse:

4hnorge@4h.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 16 timer med lærer.

Studieplannummer 3308 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 22. november 2005         Studiekonsulent: Odd Erik Randen