3320 Klubbrådgiver i 4H Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Gi de voksen i 4H klubbene en bedre start på året og opplæring i hva det vil si å være en klubbrådgiver i 4H. Kurset skal inspirere og gi gamle og nye klubbrådgivere frisk giv til å starte 4H året. Hovedfokuset er natur og bruken av naturen i 4H sammenheng

Målgruppe:

Voksne i 4H. De fra 18 år og opp

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Antall timer uten lærer: 0

Tema:

Inspirerende klubbarbeid

Stikkord:

Klubberfaring og hvordan man kan drive klubber på forskjellige vis.

Arbeidsform:

Forelesning

Problemstillinger:

Hvordan få ute/naturmøter innarbeidet i møtene? Hvordan jobber man med store medlemstall? Hvordan får vi aspirantene til å fortsette?

2. samling

Antall timer med lærer: 8

Antall timer uten lærer: 1

Tema:

Nye utfordringer i 4H

Stikkord:

Kurs i behandling av nytt medlemsregister Kurs i bruken av naturen på en aktiv måte : Gode naturopplevelser- inkluderende friluftsliv. Kurset gir mulighet til å få mer aktive utemøter Todelt program: Del 1; 4H arbeid for de som har vært med ei stund. Gruppearbeid på tvers av klubbene for å få hentet mest mulig erfaringer fra hverandre Del 2; opplæring av nye klubbrådgivere

Arbeidsform:

Forelesning / aktiv læring/ praktiske oppgaver og gruppeoppgaver

Problemstillinger:

Hvordan møter vi en mer teknologisk hverdag i 4H? Opplæring av nye klubbrådgivere Hvordan rekruterer vi voksne? Hvordan legger man opp til inspirerende møter for de eldste? Kurs i friluftsaktiviteter.

3. samling

Antall timer med lærer: 2

Antall timer uten lærer: 1

Tema:

Naturmøteplasser

Stikkord:

Samarbeid på tvers av klubbene - Bidra til samlende uteaktiviteter og opparbeidelse av felles samlingsplasser ut i naturen.

Arbeidsform:

Forelesning og gruppeoppgaver

Problemstillinger:

Hvordan kan vi benytte lokalmiljøet på best mulig måte? Bruk av naturmøteplasser! Er det noe klubbene kan gå sammen om å opprette? Hvordan jobber man sammen i regioner?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Veiledere fra 4H Norge Utdelt materiale fra forelesningsnotater levert ut fra de som holder foredragene

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap om det som skal læres bort. Ha pedagogiske kunnskaper ( en del av foreleserne har lærerbakgrunn)

Opplegg for evaluering:

Utdelt evalueringsskjema som det utarbeides en evalueringsrapport av.

Organisasjon:

4H Norge

Lokallag:

4H rogaland

Kontaktperson:

Anne Grete Rostad

Telefon (dagtid):

51 56 89 47

E-postadresse:

anne.grete.rostad@fmro.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 12 timer med lærer og 2 timer uten lærer.

Studieplannummer 3320 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 17. desember 2008         Studiekonsulent: Odd Erik Randen