4123 Jordbruksforhandlingene 2014 Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Gjennom studiearbeidet skal bønder og småbrukere få innsikt i Jordbruksavtalen og den stadig pågående debatten rundt dette temaet, slik at de kan få større mulighet til å være med på å påvirke prosessene som leder til sluttresultatet i jordbrukspolitikken.

Målgruppe:

Bønder og småbrukere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er et forslag til hvordan studieopplegget for Jordbruksoppgjøret kan gjøres. For mer utfyllende tekst og opplegg, se fullstendig studieheftet på www.smabrukarlaget.no

1. samling

Antall timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord:

Forord.
Hvordan komme i gang med studiearbeidet?
Jorbruksavtalen - hva forhandler vi om?
Utviklingstrekk i norsk jordbruk

  • Areal og kraftfôr
  • Utvikling i husdyrproduksjonen

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 15 og 16 i studieheftet fra NBS

2. samling

Antall timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Utviklingstrekk i norsk jordbruk

  • Inntektsutviklingen i norsk jordbruk

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 15 og 16 i studieheftet fra NBS

3. samling

Antall timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord:

Jordbruksforhandlingene 2014

  • Samarbeidsavtalen

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 15 og 16 i studieheftet fra NBS

4. samling

Antall timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord:

Jordbruksforhandlingene 2014

  • Regjeringsplattformen

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 15 og 16 i studieheftet fra NBS

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurset er basert på heftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2014". Heftet får du fra NBS. Det kan lastes ned fra hjemmesiden www.smabrukarlaget.no eller ring 24148950. Du kan også få heftet tilsendt på E- post ved å kontakte post@smabrukarlaget.no

Organisasjon:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Telefon (dagtid):

24148950

E-postadresse:

post@smabrukarlaget.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 16 timer uten lærer.

Studieplannummer 4123 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 14. januar 2014         Studiekonsulent: Odd Erik Randen