4190 Fargelære om kaninrasenes fargeanlegg, genetikk og forståelse av genkoder og symboler Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

At kaninoppdrettere skal lære mere om fargeavl og genetikk

Målgruppe:

Kaninoppdrettere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

En har behov for en PC på hver kurskveld, da kurset er lagt opp som undervisning hvor alt er lagt inn i et Power Point-program. Da kurset er basert på bruks av PC, og for noen kanskje er litt krevende, vil det svare seg at gruppen ikke er så stor, ca maks 6 personer pluss lærer. I tillegg må hver kursdeltaker ha en god blokk med linjeark, hvor alle oppgaver og svar skal noteres.

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Fargelære og genetikk: Introduksjon + Del 1: Viltfarget, otter, ensfarget. G - locus. Del 2: D-locus og den blå fargen.

Stikkord:

Hva skiller de tre fargene med G-locus. D-locus og blå kombinasjoner

Arbeidsform:

I gruppe med lærer

2. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Del 3: C-locus og den brune fargen. Del 4: B-locus og den gule fargen herunder japanertegning.

Arbeidsform:

I gruppe med lærer

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Del 5: A-locus. Hvordan virker dette? Herunder chinchilla, zobel, russer, hvit rødøyd

Arbeidsform:

I gruppe med lærer

4. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Del 6: Hvit blåøyd. Kappetegning. Del 7: Oppsummering av kurset, evaluering av kurset og overlevering av kursbevis

Arbeidsform:

I gruppe med lærer

Litteratur/materiell for deltakerne:

En god stor skriveblokk med linjer, samt blyant og kulepenn.

Krav til lærer/instruktør:

Lærer eller instruktør bør ha kjennskap til fargeforståelse og genetikk.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Fargeserier som har gått som serier i Tidsskrift for kaninavl. Dette kurset er utarbeidet av Sølvi Lysfjord og lokallag/foreninger må få tilsendt Power Point-filen i god tid før kurset igangsettes, da dette trenger litt planlegging.

Opplegg for evaluering:

Eventuelt en gjennomgang av de spørsmål og oppgaver som har vært stilt, og om hvor problemene var størst.

Organisasjon:

Norges Kaninavlsforbund

Kontaktperson:

Bjørn Egeland

Telefon (dagtid):

970 66 450

E-postadresse:

bjorn.egeland@lyse.net

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 12 timer med lærer.

Studieplannummer 4190 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 16. april 2007         Studiekonsulent: Odd Erik Randen