5223 Beverjakt Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Lære om biologi og adferd, praktisk jaktplanlegging, lover og forskrifter, skyting mot beverfigur og praktisk jakt

Målgruppe:

Jegerprøvekandidater og andre som vil starte med beverjakt

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer med lærer: 4

Tema:

Biologi og adferd

Arbeidsform:

Teoretisk evt. med praktisk undervisning

Problemstillinger:

Hvordan lever beveren ?
Hva lever den av ?
Fiender ?
Hvor lever den ?

2. samling

Antall timer med lærer: 4

Tema:

Lover og forskrifter

Arbeidsform:

Teoretisk fremføring

Problemstillinger:

Hvilke krav stilles for å jakt bever ?
Hvordan gå frem for å få tilgang til beverjakt ?
Hva slik våpentype er lovlig ?
Hvem søker man tillatelse hos ?

3. samling

Antall timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk jakt

Arbeidsform:

Legge til rette for en praktisk gjennomføring av jakten samt delta på en jaktsekvens med kyndig veiledning, Gjennomføre skytetrening før jaktstart på beverskiver./ evt. flåing av bever.

Problemstillinger:

Hvor skal en skyte for å avvlive en bever,
Hva må en ta hensyn til under praktisk jakt
Hvordan flår man en bever?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Forskrifter, "Beveren" bok utgitt av Landbruksforlaget skrevet av Kåre Vidar Pedersen

Krav til lærer/instruktør:

Jegerprøveinstruktør eller ha generelt god kunnskap om bever

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Forskrifter, "Beveren" bok utgitt av Landbruksforlaget skrevet av Kåre Vidar Pedersen

Organisasjon:

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Lokallag:

NJFF Østfold

Kontaktperson:

Espen Carlsen

Telefon (dagtid):

69222006

E-postadresse:

ostfold@njff.org

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 12 timer med lærer.

Studieplannummer 5223 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 30. oktober 2003         Studiekonsulent: Siw Hagelin