6111 Lydighet trinn 1 Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Kurset skal gi deltakerne en innføring i elementær konkurransedressur. Alle øvelsenen til LP klasse 1. gjennomgås og innlæring med middels til høyt presisjonsnivå. Det er en målsetting at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i offisielle dressurkonkurranser i laveste klasse (1). Deltakerne skal lære å føre hunden i konkurranse - konkurranse-regelverk mv. Bevisstgjøring av deltakerne i innlæringsprinsipper, lese egne og andres hunder.

Målgruppe:

Hundeeiere med hund som har gjennomført dressurkurs og bestått bronsemrkeprøven. Siden kurset har som målsetting å føre fram til offisielle konkurranser bør deltakerne ha et ønske/ambisjon om å delta i slike konkurranser.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltakerne møter med hund (untatt første kveld). Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Viktig å lære dltakerne det teoretiske grunnlaget selv om hunden ikke får til det som skal læres der og da. Påvirke eiernes holdninger til hunden slik at hunden skal bli behandlet på dets egne premisser - dette gir bedre stabilitet og presisjon på sikt. Ansvarsbevisst hundehold. Det forutsettes at deltakerne benytter tiden mellom kveldene til aktiv trening og oppfølging med egen hund. Vi skal også lære deltakerne å observere egne og andres hunder med sikte på feilsøking og korrigering/utarbeiding av nytt og forbedret treningsopplegg.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Frammøte uten hund.

Stikkord:

Hjelpemidler (motivasjon/bruk av belønning mv.)
Bruk av kommandoer, bevisst hundehold, viktigheten av sosial trening.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør.

2. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Nivåplassering, kontakttrening, konkurranserutiner.

Stikkord:

Gjennomgang av noen øvelser for å få et inntrykk av deltakernes nivå - og gi instruksjon.
Bevisstgjøring av deltakernes nivå.
Kontakt- trening - "følg med", samt lineføring.
Konkurransepåmelding/krav til deltakelse.
Skjemaer.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør.

3. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Tannvisning, dekk, lineføring.

Stikkord:

Dekk - innlæring (særlig vekt på raske neddekk) og de første stadiene i fellesdekk.
Lineføring, vendinger - førers oppførsel/tempo, kommandering osv.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør.

4. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Tannvisning, felles dekk, lineføring.

Stikkord:

Tannvisning.
Fellesdekk - hvordan oppnå stabil dekk.
Repetisjon av neddekk, bevisstgjøring av deltakernes egne bevegelser/kommandoer.
Lineføring, presis marsj.
Innkalling.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør.

5. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Stå, innkalling, repetisjon.

Stikkord:

Stå under marsj.
Innlæring av presis stå og "bli stående".
Repetisjon og perfeksjonering av tidligere momenter.
Høyt tempo ved innkalling/presist innsnitt.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør

6. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Fri ved foten, kroppsholdning, belønning, hopp.

Stikkord:

Fri ved foten.
Kroppsholdning, belønning.
Videre oppfølging av stå.
Hopp over hinder.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør

7. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Konkurranseprogram/regelverk. Dekk, Apportering.

Stikkord:

Gjennomgang av hele konkurranseprogrammet, regelverk mv.
Dekk under marsj som alternativ til dekk fra hold.
Begynnende apportering, vekt på fase 1/2.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør

8. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Konkurranseprogram, lineføring, apportering.

Stikkord:

Noe mer enn selve konkurranseprogrammet, feks. litt fellesdekk med skjult fører, mer avanserte momenter i lineføring ved foten.
Fortsettelse apportering.

Arbeidsform:

Studiering med instruktør

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerne får kommenterte litteraturlister samt diverse treningstips. Konkurransereglementet benyttes som læremateriell.

Krav til lærer/instruktør:

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn.

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Lokallag:

Stovner Hundeklubb

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 16 timer med lærer.

Studieplannummer 6111 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 21. april 1992         Studiekonsulent: Kristin Nordli