6113 Valpekurs Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Kurset skal gi hundeeierne en innføring i grunnleggende dressurøvelser og aktivisering av valper og unghunder. Deltakerne skal etter kurset på egen hånd kunne foreta innlæring av enkle momenter, både hverdagsdressur og enkle konkurranseøvelser.

Målgruppe:

Alle hundeeiere med hunder på valpestadiet, dvs. opp til ca. 6 mnd. Særlig førstegangshundeeiere og uerfarne hundeeiere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltakerne møter med hund (unntatt første kveld). Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Viktig å lære deltakerne det teoretiske grunnlaget selv om valpen ikke får til det som skal læres. Påvirke eiernes holdninger til hunden slik at hunden skal bli behandlet på dens egne premisser. Ansvarsbevisst hundehold. Det forutsettes at deltakerne benytter tiden mellom kveldene til aktiv oppfølging og trening med egen hund.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Frammøte uten hund. Grunnleggende hjelpemidler

Stikkord:

Bånd/ball/motivasjon/belønning mv.Bruk av kommandoer, bevisst hundehold, viktighet av sosial trening.

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

2. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Innlæring i kontakt - forskjellige metoder

Stikkord:

Begynnende innkalling (hjelpefører), gå pent i bånd. Hilsetrening.

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

3. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Innlæring av sitt: Marsj i forskjellig tempo. Innlæring av rolig. Potebandasjering og kloklipp.

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

4. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Hundens språk. Vise tenner. Videre kontaktøvelser. Fortsettelse på innkalling. Begynnende dekk.

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

5. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Repetisjon av sitt og dekk. Teori: Hundens modningsperioder. Innkalling (hvis tid). Gå pent. Lekmomenter.

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

6. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Tannvisning.

Stikkord:

"På plass", større krav enn "gå pent". Kontakttrening med forstyrrelser (andre hunder). Aktivisering av hund, hvorfor og hvordan (balansering/problemløsning). Praktisering i mindre grupper.

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

7. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

På plass, stå, stell av pels.

Stikkord:

På plass med enkle vendinger. Stell av hund (bl.a. pelsstell) Aktivisering av hund (innlæring som aktivisering).

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

8. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Videre innlæring av "stå" og gå pent i bånd. Demonstrasjon/gjennomgang. Innlæring/trening.

Stikkord:

Videre innlæring av "stå" og gå pent i bånd. Demonstrasjon/gjennomgang av apportering, alle faser og innlæring/trening av fase 1

Arbeidsform:

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerne får kommenterte litteraturlister samt diverse treningstips.

Krav til lærer/instruktør:

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn- erfaring med egen hund og instruktørkurs. Lærerne går som hjelpetrenere under to kurs før de får ansvaret for eget kurs. Det benyttes instruktør samt hjelpeinstruktør.

Opplegg for evaluering:

Det benyttes kurskritikk - deltakerne får et spørreskjema med en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål siste kvelden. Deltakernes holdninger oppfanges gjennom hele kurset.

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 16 timer med lærer.

Studieplannummer 6113 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 21. april 2004         Studiekonsulent: Siw Hagelin