6120 Agility - nybegynner - helg Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Gi grunnleggende opplæring i agility.

Målgruppe:

Alle hundeeiere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan også gjennomføres over 6 kvelder (Studieplannummer 6121)

1. samling

Antall timer med lærer: 7

Tema:

Oppstart med introduksjon. Agility. Generelt om læringsteorier. Hinder.

Stikkord:

09.00 INNE Betaling, utdeling av kompendier 09.15 Presentasjon, kursopplegg, timeplan. 09.30 Hva er agility? 09.45 Pause. 10.00 Generelt om innlæring. Hvordan bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne.

11.00 UTE Bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne i grupper på 3-4 ekvipasjer. 12.00 Lunsj.

12.30 INNE Hindersikkerhet. Riktig passering av hinderne.

13.15 UTE Fortsettelse på å bryte barrieren.

14.00 INNE Prinsipper for innlæring med hund. Trening av agility.

14.45 UTE Innøving av hindersikkerhet.

15.30 INNE Oppsummering av første dag. Spørsmål. Avslutning 1. dag.

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hva er agility? Hvordan bryter vi barrierer for hinderpasseringer?

2. samling

Antall timer med lærer: 7

Tema:

Repetisjon, hindersikkerhet, føring og kommunikasjon, gjennomgang på bane, utdeling av diplomer, info. om trening og konkurranser.

Stikkord:

09.00 INNE Kort repetisjon: Hva lærte vi i går? Spørsmål du glemte i går.

09.30 UTE Fortsettelse av innøring av hindersikkerhet.

10.25 INNE Føring, kommunikasjon, kontroll, tempo, samarbeide fører/hund.

11.10 UTE Trening føring, kontroll, samarbeide fører/hund.

12.00 Lunsj.

12.30 INNE Konkurranseregler.

13.15 UTE Trening føring og kontroll.

14.00 INNE Den første konkurransen.

14.45 UTE Gjennomgang på hel bane.

15.30 INNE Utdeling av diplomer, informasjon om trening, kommende konkurranser m.m.

16.00 Avslutning.

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hva lærte vi i går?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Eget kompendium "Agility er gøy". Bestilles hos NKK.

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 14 timer med lærer.

Studieplannummer 6120 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 16. september 1992         Studiekonsulent: Finn Grimsgaard