6128 Ettersøkshund- innføring og trening Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Ettersøk, trening av ettersøkshund, blodspor og ferskspor,

Målgruppe:

Hundeførere som ønsker å trene hunden frem til godkjent ettersøkshund / evt. for kun å delta på prøver .

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset skal gi en innføring i hensiktsmessig opplegg for gradvis å trene opp en hund på kunstig utlagt blodspor - og en kort innføring i fersksporing. F.o.m. samling 2 skal den enkelte hundefører ha gått min. 1 spor.

1. samling

Antall timer med lærer: 5

Tema:

Lovverk, ettersøksekvipasjen, skuddplassundersøkelse, regler for blodspor og ferskspor, treningsopplegg.

Stikkord:

Hunderaser, skudd/skadested, regler, treningsopplegg, utstyr

Arbeidsform:

4 timer innendørs teori , 1 time ute - skuddplass/ skadested demo av sporlegging

Problemstillinger:

Hunden, motivasjon, gradvis fremgang i treningen.

2. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Det første korte treningsporet.

Stikkord:

Kort spor, sporslutt, lek og motivasjon

Arbeidsform:

Legging av 50 - 100 m langt spor med godbit, gå dette etter ca 1 time med instruktør.

Problemstillinger:

Hvordan motivere hunden, få den til å ta an sporet.

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Gradvis forsiktig økende lengde på sporet

Stikkord:

Korte spor, svake vinkler

Arbeidsform:

Legging av 50 - 150 m langt spor, gå med dette etter ca 1, 5 t.m. instruktør

Problemstillinger:

Motivering - ikke gå for fort frem

4. samling

Antall timer med lærer: 4

Tema:

Individuell økning i sporlengde, om mulig legge inn en vinkel og et kort opphold ved utlegging av blod.

Stikkord:

Økende lengde, vinkel , kort opphold.

Arbeidsform:

Legging av 100 - 200 m spor, vinkel og mulig kort opphold i blodstempling - drypp. Gå sporet med instruktør etter 1,5 - 2 t

Problemstillinger:

Trening ved tap/opphold i blodsporet.

5. samling

Antall timer med lærer: 5

Tema:

Trening på den sporlengde og evt de momenter som en nå individuellt har kommet til.

Stikkord:

Hva behersker hunden / ekvipasjen så langt/ planlegge fortsatt trening på egenhånd med råd ifra instruktør. Kort innføring i fersksporing. Evaluering av kurset.

Arbeidsform:

Legge ut spor kvelden før i.h.t. hvor langt den enkelte har kommet. Samling på helgedag. Gå sporet med instruktør.

Problemstillinger:

Fremgang- momenter det må trenes mere på - legge opp fortsettelsen med rådføring fra instruktør. Telefonstøtte.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ettersøk og trening av ettersøkshund NJFF - NKKs regler for blod og ferskspor, kurshefte med skisser av treningspor med økende vanskelighetsgrad.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset instruktør ettersøk NJFF / evt aut . ettersøksdommer.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Instruktørmappe. CD kursleder grunnopplæring for instruktør NJFF, div aktuelle lovverk forøvrig som deltagere.

Opplegg for evaluering:

Har utarbeidet skjema, felles samling med kommentarer.

Organisasjon:

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Lokallag:

Sokna JFF

Kontaktperson:

Knut Juvet

Telefon (dagtid):

41463852

E-postadresse:

so-bm@online.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 20 timer med lærer.

Studieplannummer 6128 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 3. april 2009         Studiekonsulent: Odd Erik Randen