6132 Valpekurs fra 6 mnd. Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Gi hundeeierne innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser, samt å gi hundeeierne grunnlag for grunnopplæring av egen hund.

Målgruppe:

Alle hundeeiere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Enkel læringsteori.

Stikkord:

Hvordan hunder kan ha lært å vise redsel i bestemte situasjoner, viktigheten av å ikke forsterke hundens redsel, samt innlæring med påvirkning og forsterkning. Ulv, tamhund, raser og bruksområder. Fordel ved å ha hund. Historikk om hund.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt, ligg, gå pent i bånd og avslapping (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.)

Problemstillinger:

Hensikten/målet med forbudsord. Hvorfor forsterke ønsket atferd under innlæring, hva når hunden kan? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi råd til løsning).

2. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Menneskets signaler og stemmebruk.

Stikkord:

Hemmende/truende signaler, lys kontra mørk stemme og hvordan redde mennesker beveger seg etc.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt, ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd og tannkontroll. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra fylte 6 mdr.)

Problemstillinger:

Hvordan oppfører (noen) hunder seg når de møter mennesker som er redde for hunder - og hvorfor? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Hundens utvikling, problemfylte perioder. Hundens kroppsspråk.

Stikkord:

Halv fysisk kjønnsmodning, fysisk kjønnsmodning, gode treningsperioder, psykisk modningsperiode, "fortung", "baktung", blotting av tenner, hodestilling og haleføring. (se Jærverud).

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd, tannkontroll, hilse pent og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.)

Problemstillinger:

Hva gjør vi med hunder som ikke kommer på innkalling? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger.)

4. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Apport, stell og røkt av hund.

Stikkord:

Hvilke atferder skal hunden utføre under apporteringsøvelse? Hvordan kan vi bygge opp/sette sammen øvelsen? Stell og røkt av hund, pelspleie, sårbehandling, vaksinering, forsikring etc.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra 6 mdr.).

Problemstillinger:

Hvorfor bør vi trene hunden regelmessig?

5. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Hundens atferd.

Stikkord:

Litt om rangordning, dominans, revir og taktile signaler. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra 6 mdr.).

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt, apport fase 1 og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Problemstillinger:

Hva gjør vi med hunder som knurrer ved matskål eller knurrer mot fremmede - og hvorfor? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

6. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Læringstrappen. Stimulans - respons - konsekvens.

Stikkord:

Nyinnlæring, opprettholdelse og generalisering. (se Begynnerkurs i lydighet av Nils A. Johannessen).

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt, innkalling og apport fase 1 og 2. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Problemstillinger:

Hva gjør vi med hunder som er redde for folk, bjeffer bår det ringer på døren etc. (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

7. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Lederskap, direkte, indirekte og aktivisering. Framtidige kurs.

Stikkord:

Hvordan vise for hunden at den ikke er den viktigste i flokken. Hilse på hunder sist ved gjenkomst til hjemmet, hunden sist ut dører etc. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Arbeidsform:

Merkeprøve: Lineføring, dekk fra holdt, sitt i 1/2 minutt, innkalling fra sitt og dekk i 1 minutt.

Problemstillinger:

Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerhefte og instruktørveiledning kjøpes av Askøy Hundeklubb.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Valpekurs fra 3-6 mdr. av Nils A. Johannessen. Din Hund av Jærverud og kursplan for valpekurs, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet, instruktørveiledning og kopieringsoriginaler av Nils A. Johannessen.

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Lokallag:

Askøy Hundeklubb

Kontaktperson:

Nils A. Johannessen, Åslia 6, 5306 Erdal

Telefon (dagtid):

56 14 05 81

E-postadresse:

njoh@broadpark.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 21 timer med lærer.

Studieplannummer 6132 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 24. april 1996         Studiekonsulent: Terje Berntsen