6140 Utstillingsteknikk Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Lære å handle/vise hund på eksteriørutstilling og forstå gangen i en utstilling.

Målgruppe:

Hundeeiere som ønsker å delta på eksteriørutstillinger.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Utstillingsteori

Stikkord:

Hva skjer på en utstilling? Hva må man huske å ha med. Gjennomgang av NKKs utstillingsreglement. Enkel hundeanatomi og eksteriørbegreper.

Arbeidsform:

Forelesning og diskusjon.

Problemstillinger:

Hvordan er gruppeinndeling, regler for deltakelse, premiegrader, sløyfer, titler og lignende? Hvordan lese/forstå kritikkskjemaet? Hvordan stelle hunden i forkant og hvordan bør handler være kledd på utstillingen?

2. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Grunnleggende handling.

Stikkord:

Hvordan handle/vise din hund? Trene på tannvisning og at fremmede tar på hunden. Gjennomgang av den enkelte hund. Hvordan stille og lignende? Råd og vink.

Arbeidsform:

Lærerstyrt dialog, gruppejobbing, praktiske oppgaver ute. Visning av en og en hund mens de andre ser på.

Problemstillinger:

Hva kjennetegner den enkelte hunderase og er det noe spesielt man bør huske på? Få hunden til å bevege seg riktig i ringen og takle å bli tatt på av fremmede.

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Videreutvikling av handlinga.

Stikkord:

Videre praksis med en og en hund. Tannvisning og lignende. Trene bevegelser og kontakt med flere hunder i ringen.

Arbeidsform:

Praktiske oppgaver og kontinuerlig dialog om hvordan vise hunden enda bedre.

Problemstillinger:

Hvordan få hunden til å bevege seg korrekt og ha god kontakt med handleren når det er flere hunder i ringen?

4. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Prøveutstilling.

Stikkord:

Montere en eksteriørring med band rundt. Med kurslærer som ringsekretær og ev. en tredje person i rollen som dommer. Visning av flere hunder samtidig, f.eks. fra samme gruppe, oppstilling for skriving av kritikk, "gruppepremiering". Kursevaluering og utdeling av kursbevis.

Arbeidsform:

Mest mulig selvstendig praktisk jobbing for hver enkelt hundefører, med mulighet for korrigeringer og videre utvikling fra lærer. Dialog.

Problemstillinger:

Hva skjer med fører og hund når det er konkurranse? Hvordan takle stresset som man kan føle i ringen?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Utdrag av NKKs utstillingsreglement.

Krav til lærer/instruktør:

Må ha stilt ut hund eksteriørt på minst 2 større utstillinger, f.eks. NKK. Skal kunne reglementet og de ulike premiegradene, vite gangen i utstillingen fra oppmøte til BIS finale.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKKs utstillingsreglement. Ev. bøker av type hundeleksikon som kan gi tips om den enkelte hunderases standard.

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Lokallag:

Harstad Trekk- og Brukshundklubb

Kontaktperson:

Gry Eikanger

Telefon (dagtid):

47 01 79 16

E-postadresse:

bjorgum-eikanger@c2i.net

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 12 timer med lærer.

Studieplannummer 6140 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 16. desember 1996         Studiekonsulent: Anne Kari Kreutzer