6150 Grunnkurs blodspor Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund.

Målgruppe:

Jegere som ønsker å utdanne ettersøkshunder, Hundeeiere med ønske om positiv og nyttig aktivisering av seg selv og sin hund.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Weekendkurs

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Presentasjon og teori

Stikkord:

Hva er målet for sportreninga? Hva er et kunstig blodspor? Hva er et ettersøksspor? Motivasjon og belønning, motivasjon for å gå spor, begynneropplæring og egnet utstyr

Arbeidsform:

Foredrag med Power Point, video, white-board og diskusjon

Problemstillinger:

Hvorfor det er viktig å ha et mål med treninga? Positiv innlæring gir best resultat - hunden må være motivert for oppgaven. Hvilken belønning fungerer best på de forskjellige hundene?

2. samling

Antall timer med lærer: 8

Tema:

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord:

Komme igang: Vi legger blodspor. Hvordan gjør vi det? Alle hunder får gå et enkelt blodspor. Treningstips, luktesans og fertforhold

Arbeidsform:

Praktisk trening med veildning, teori og diskusjon

Problemstillinger:

Hva gjør vi om hunden ikke viser interesse for å gå sporet? Flere måter å komme igang på. Hvordan påvirker temperatur, fuktighet og underlag sporet?

3. samling

Antall timer med lærer: 8

Tema:

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord:

Observere en ferdig utdannet hund gå et treningsspor lagt etter konkurransereglene. Praksis: Vi øker vanskelighetsgraden på sporet - lengde, vinkler, alder. Teori: Vegen til godkjent ettersøkshund (blodsporprøve - fersksporprøve), flere treningstips. Diskusjon

Arbeidsform:

Observasjon og praktisktrening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger:

Hva gjør vi for å få hunden til å spore i et behagelig tempo? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

F.eks.undervisningsheftet "Kurs i Blodspor" av Wenche R. Krogstad og Stig Meier Berg

Krav til lærer/instruktør:

Person med bred erfaring i trening og føring av egen hund på blod- og ferskspor, og grunnleggende undervisningskompetanse.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Ettersøk av skadet hjortevilt" av Børre Pettersen og Stein Lier-Hansen, "Ettersøkshunden, trening og godkjenningsprøver" av Anne Buvik, "At arbejd med schweisshunde" av Niels Søndergaard. Regelverk for blodsporprøver og fersksporprøver (NKK)

Opplegg for evaluering:

Grunndig gjennomgang av hver enkelt ekvipasje, diskusjon og utfylling av eget skjema.

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Lokallag:

Selbu Trekk- og Brukshundklubb

Kontaktperson:

Wenche R. Krogstad

Telefon (dagtid):

936 63 656

E-postadresse:

wenche.krogstad@selbunett.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 19 timer med lærer.

Studieplannummer 6150 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 18. februar 2009         Studiekonsulent: Odd Erik Randen