6190 Agility - konkurranse IV Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Videreføring av opplæringen fra Agilitykurs for øvede (kurs 3) frem til konkurransedeltakelse på videregående nivå i offisielle konkurranser i agility. Førerne skal etter kurset ha kunnskaper som gjør fører og hund i stand til å delta i og gjennomføre kompliserte konkurransebaner feilfritt. Førerne skal etter kurset kunne lede hunden feilfritt gjennom kompliserte konkurransebaner i høyt tempo, foreta riktige føringstekniske og handler-tekniske valg tilpasset egen hund og den aktuelle bane - samt kunne begunne de valg som gjøres.

Målgruppe:

Hundeiere som har gjennomgått kurs for øvede i akility og som vil satse mot konkurranser på høyt nivå.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Hundene skal ha lært å gjennomføre middels konkurransebane (lag-nivå) i agility på en selvstendig, trygg og sikker måte.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Hva og hvordan hunden skal lære, momenter

Stikkord:

Gjennomgang av skriftlig materiale og forklaring av momentene. Tempovariasjoner: lærer demonstrerer med sin hund, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer. Deltakergruppene gjennomgår de øvelser og den innlæring som lærer har anvist. Oppsummering av leksjon til slutt, evt tilhørende hjemmeooppgaver til neste kurskveld.

Arbeidsform:

Teori og praktisk læring med lærer og evt. hjelpelærer , Lærer går gjennom leksjonen teoretisk, deretter kort demonstrasjon med hund. Læring i grupper på 3-5 deltakere, rullerende undervisning.

Problemstillinger:

Progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

2. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Avstandskommandering, hinderdiskrimingering

Stikkord:

Demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform:

Se 1. samling

3. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Motivering, korreksjoner i banen

Stikkord:

Demonstrasjon, forklaring av korrekt gjennomføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring

Arbeidsform:

Se 1. samling

4. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Hinderpassering

Stikkord:

Vinklede inn- og oppganger til hinderpassering: demonstrasjon, forklaring korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjone til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform:

Se 1. samling

5. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Vanskelige kombinasjoner

Stikkord:

Veivalg ved vanskelige kombinasjoner: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform:

Se 1. samling

6. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Korrigeringsteknikker, hinderinnlæring.

Stikkord:

Alternative korrigeringsteknikker (shaping, klikker): demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring. Avansert hinderinnlæring: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform:

Se 1. samling

7. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Baner med konkurransevanskelighet

Stikkord:

Handling i baner med konkurransevanskelighet: demonstrasjon, forklaring på korrekt utførelse, normale feil/korigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform:

Se 1. samling

8. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Gjennomføring av komplisert bane

Stikkord:

Gjennomføring av komplisert bane feilfritt og med god flyt: demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/kkorrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring.

Arbeidsform:

Se 1. samling

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør på relevant nivå. Erfaren agilityutøver.

Opplegg for evaluering:

Kurset evalueres dels av lærerne gjennom fellessamlinger med lærere på de andre parallell-kursene som går samtidig. Sllike samlinger holdes to-tre ganger pr. semester under ledelse og veiledning av klubbens autoriserte hovedinstruktører og klubbens fagkomite for agility. Denne oppsummeringen danner grunnlag for evt justering av kursopplegg påfølgende semester og fungerer også som en løpende videreutdanning av lærerne i dialog med de andre trenerne. Deltagerne evaluerer kurset dels løpende dels gjennom samling av elle deltakerne en gang i løpet av kurset der innhold, arbeidsmåte, progresjon og organisering blir diskutert. Evaluering av deltakernes ferdigheter skjer i tillegg gjennom avholdelse av en "konkurranseprøve" i agility ved avslutning av kurset (gjennomføres frivillig som egen dag etter avslutning av kurset).

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 16 timer med lærer.

Studieplannummer 6190 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 14. oktober 2008         Studiekonsulent: Odd Erik Randen