6228 Lavinehundførere Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Forberede ekvipasjer og lavinehundførere til godkjenning for lavineoppdrag

Målgruppe:

Lavinehundførere med ekvipasjer under utdanning

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

NRH`s krav og regler

Stikkord:

Gjennomgå NRH`s krav og regler for utdanning av Lavineførere og ekvipasjer

Arbeidsform:

Instruktør informere, spørsmål fra plenum

2. samling

Antall timer med lærer: 10

Tema:

Kartlegge den enkelte hundefører med ekvipasjes nivå, i forhold til krav for godkjenning. Planlegge videre treningsopplegg.

Stikkord:

Utendørs trening styrt av instruktør

Arbeidsform:

Instruktør samarbeider med den enkelte hundefører, og blir enig om et individuelt treningsopplegg for helgens kurs. Trening ute i opparbeidet felt

Problemstillinger:

Ulikt nivå på deltakerne, tidkrevede å lage individuelle opplegg

3. samling

Antall timer med lærer: 10

Tema:

Trening av hund og fører i forhold til nivå

Stikkord:

Individuelt treningsopplegg på bakgrunn av gårdsdagens gjennomgang

Arbeidsform:

Utendørs i treningsfelt, opparbeidet som snøskered. Styres av instruktør. Inne på kveldstid gjennomgang- evaluering av dagens trening. Planlegging av neste treningsdag.

4. samling

Antall timer med lærer: 6

Tema:

Trening av hund og fører i forhold til nivå

Stikkord:

Erfaringer og evaluering av gårdsdagens trening

Arbeidsform:

Utendørs i opparbeidet treningsfelt, som i går

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norske Redningshunders Godkjenningsprogram for Lavineekvipasjer

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent vinterinstruktør i Norske Redningshunder

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Norske Redningshunders Godkjenningsprogram. Litteratur om snø og snøskred

Opplegg for evaluering:

Evalueringskjema deles ut ved ankomst, og leveres ved kursavslutning

Organisasjon:

Norsk Kennel Klub

Lokallag:

Rjukan Lag av Norske Redningshunder

Kontaktperson:

Astri Hauge

Telefon (dagtid):

997 97821

E-postadresse:

astr-hau@online.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 28 timer med lærer.

Studieplannummer 6228 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 27. mars 2008         Studiekonsulent: Odd Erik Randen