9613 Dronningavlskurs. Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

En teoretisk og praktisk opplæring i dronningavl. Kursdeltakeren skal på slutten av kurset ha lært og fått avlet sine egne dronninger.

Målgruppe:

Birøktere som har noe erfaring med bier og ønsker å planlegge dronningfornyelse i egen bigård.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er lagt opp på 14 timer derav 3 timer teori.

1. samling

Antall timer med lærer: 3

Antall timer uten lærer: 0

Tema:

Dronene, Dronningen, avlsmetoder, reinavel.

Stikkord:

Gode droner, nok droner, hvordan bygge opp en god sellebygger, trekk eller foring av sellebyggeren kontroll på at sellebyggeren ikke drar ut seller på egne larver. Plassering av mat, pollen og forseglet yngel. Tillaging av avleggere, parekasetter og innføring av dronninger.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning i klasserom.

Problemstillinger:

Nok droner, gamle nok droner (kjønnsmodne) sterk sellebygger, nok mat og et godt trekk i sellebygger perioden. At dronningene blir plassert på parrestasjon for at det skal bli reinavl.

2. samling

Antall timer med lærer: 4

Antall timer uten lærer: 0

Tema:

Oppbygging av en god sellebygger

Stikkord:

Det blir lagd en sellebygger der mat, pollen og yngel blir plassert i kuben. Vi tilfører unge bier og fjerner dronningen i kuben. Det skal senere kontrolleres for dronningseller (uønska seller)

Arbeidsform:

Praktisk arbeid i bikuben

Problemstillinger:

Skal velge en sterk kube som sellebygger, tilføre unge bier, sørg for at det er nok mat og pollen.

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Antall timer uten lærer: 0

Tema:

Omlarving.

Stikkord:

Ha egen ramme med sellekopper til omlarvingen. Demonstrere henting av larver fra ramme i bikuben med omlarvingsnål og plassere disse i sellekopper. Informasjon om transport hjem og plasering av sellekoppramme i sellebyggeren.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid med klekte larver fra bifolket.

Problemstillinger:

Sørge for rett håndtering av larvene, sørge for at de ikke tørker, at de blir plassert i sellebyggeren så snart som mulig.

4. samling

Antall timer med lærer: 4

Antall timer uten lærer: 0

Tema:

Tillaging av avlegger og befolking av parekasetter.

Stikkord:

Oppbygging av avleggere 1 og 2 delinger, parrekasetter og innføring av dronningseller. Sørge for at de nye bisamfunnene har nok mat og at dronningsellene blir behandlet skånsomt.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid med avleggerer og parekasetter.

Problemstillinger:

For befolking av avleggere og kassetter må vi ha unge bier, det må derfor i forkant være flyttet opp yngel over gitteret, rammer med bier må kontrolleres, dronningen må ikke følge med.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Lærebok i Dronningavl av Ansgar Kristian Stigen

Krav til lærer/instruktør:

God erfaring fra biavl. Som eksempel til dette kurset: Kirsten Homme og Kai Joachim Brattestå. Kirsten har drevet med bier i 17-18 år, deltatt på dronningavlskurs og avlet egne dronninger. Kai har drevet med bier i12-15 år, testvert for Norges Birøkterlag og avlet egne dronninger.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Stigens Lærebok i Dronningavl.

Opplegg for evaluering:

Evaluering etter hver kurskveld og en evaluering av hele kurset etter kursslutt.

Organisasjon:

Norges Birøkterlag

Lokallag:

Vest-Telemark Birøktarlag

Kontaktperson:

Asbjørn Fjellet

Telefon (dagtid):

35 07 67 44

E-postadresse:

asfjel@online.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 14 timer med lærer.

Studieplannummer 9613 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 17. april 2009         Studiekonsulent: Odd Erik Randen