1560 Stiklingsformering av roser. Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

  • Lære å formere roser.
    • Lære å sette stiklinger
    • Lære om overvintring.
    • Lære å potte om.

Målgruppe:

Alle som er interessert i roser

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven:

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Antall timer uten lærer: 5

Tema:

Teoretisk og praktisk gjennomføring av formering av roser

Stikkord:

Hva trengs av utstyr og hvordan ta stiklinger? Hvordan å sette stiklinger?

Arbeidsform og gjennomføring:

2 timer med teori og 3 timer praksis til å ta stiklinger og plante dem.

Problemstillinger:

Hva slags jord er best? Når og hvordan å ta stiklinger og plante dem? Hvordan oppbevare pottene?

2. samling

Antall timer uten lærer: 3

Tema:

Hvordan har det gått med stiklingene og hva gjør vi nå med de?

Stikkord:

Potte om plantene. Overvintring. Hva gjør vi med rosene til våren?

Arbeidsform og gjennomføring:

Potte om rosene. Diskuterer beste måte for overvintring og behandling av rosene til våren.

Problemstillinger:

Hvis det har gått galt, hva kan årsaken være?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Div. rosebøker. Kompendium: Stiklingsformering av roser.

Organisasjon:

Norsk Roseforening

Lokallag:

Norsk Roseforening avd. Romerike

Kontaktperson:

Elisabeth Hegge

Telefon (dagtid):

951 52 891

E-postadresse:

a-elia@outlook.com

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 8 timer uten lærer.

Studieplannummer 1560 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 18. juni 2014         Studiekonsulent: Odd Erik Randen