Studieplankatalog - Organisasjon EmnerOrganisasjon Annet organisasjon (21), Leder/Instruktør (11), Styrearbeid/Tillitsvalgt (10), Organisasjonsutvikling/Strategi (1)

    

Viser 61-80 av 112

13.01.20121174 Dalmatiner - distriktsrep. 18 timerNorsk Dalmatiner Klubb

23.01.20121186 Engasjert i nærmiljøet- voksensamling 111 timer4H Sør-Trøndelag

04.04.20141517 Forskerdag 111 timer4H Sør-Trøndelag

11.02.20141493 Hageselskapets hjemmeside 18 timerHageselskapet Oppland

18.01.20121050 Inspirasjonssamling 113 timer4H Møre og Romssal

03.01.20131334 Inspirasjonssamling 113 timer4H Møre og Romsdal

18.02.20131357 Klubbrådgiversamling for 4H 114 timer4H Hordaland

07.01.20131337 Lage DAF-kurs 112 timer4H Oppland

27.03.20143404 Ledertrenerkurset 152 timerNorges speiderforbund

19.06.20141561 Matfestival 119 timer4H Vest-Agder

25.09.20072258 NOF Jentekurs 115 timerNorsk Ornitologisk Forening

05.01.20111047 Politisk arbeid og organisasjonsutvikling. 111 timerNordland Bonde- og Småbrukarlag

08.10.20101031 Prosjektvurdering 19 timer4H Aust-Agder

28.03.20141510 Samarbeid og selvutvikling i naturen 110 timer4H Østfold

03.03.20093035 Styrekonferanse for alumner 115 timerNorske 4H-alumner

14.01.20141479 Styrevervsinstruktør 110 timer4H Østfold

31.01.20141490 Størst, eldst, klokast? 114 timer4H Hordaland

15.01.20141480 Synliggjøringskurs 113 timer4H Hedmark