Studieplankatalog - Organisasjon EmnerOrganisasjon Styrearbeid/Tillitsvalgt (54), Annet organisasjon (36), Leder/Instruktør (25), Organisasjonsutvikling/Strategi (5), (1), Styrearbeid (1)

    

Viser 61-80 av 125

20.05.20109662 4H Matskoleinstruktør 119 timer4H Rogaland

30.09.20131447 Aball1 aktivitet 112 timer4H Vest-Agder

24.02.20151651 Aktivt uteliv - aktivitetsleder friluftsliv 114 timerMolde og Romsdals Turistforening

24.02.20141499 Arbeid i lokallag 121 timerSotra

08.01.20141475 Aspirantleder 116 timer4H Østfold

25.03.20151679 Bokprosjektet 145 timer4H Norge

04.04.20141517 Forskerdag 111 timer4H Sør-Trøndelag

03.01.20131334 Inspirasjonssamling 113 timer4H Møre og Romsdal

19.12.20141613 Klubbrådgiversamling 113 timer4H Rogaland

27.03.20143404 Ledertrenerkurset 152 timerNorges speiderforbund

19.06.20141561 Matfestival 119 timer4H Vest-Agder

06.11.20141598 Medarbeiderkurs for lokallagsledere 114 timerNorges Naturvernforbund

09.01.20121173 Politisk arbeid og organisasjonsutvikling 113 timerNordland Bonde- og Småbrukarlag

05.01.20111047 Politisk arbeid og organisasjonsutvikling. 111 timerNordland Bonde- og Småbrukarlag

08.10.20101031 Prosjektvurdering 19 timer4H Aust-Agder

08.12.20093508 Rekrutteringskurs 112 timer4H Buskerud