Studieplankatalog - Organisasjon EmnerOrganisasjon Styrearbeid/Tillitsvalgt (54), Annet organisasjon (36), Leder/Instruktør (23), Organisasjonsutvikling/Strategi (4), (1)

    

Viser 61-80 av 121

08.01.20141475 Aspirantleder 116 timer4H Østfold

22.12.20111170 DAF-instruktørkurs del 3 18 timer4H Norge

04.04.20141517 Forskerdag 111 timer4H Sør-Trøndelag

27.11.20141602 Fylkesledermøtet 2014 111 timerNorges Birøkterlag

12.01.20151631 Honnemøte 2015 113 timerOppland Birøkterlag

03.01.20131334 Inspirasjonssamling 113 timer4H Møre og Romsdal

19.12.20141613 Klubbrådgiversamling 113 timer4H Rogaland

27.03.20143404 Ledertrenerkurset 152 timerNorges speiderforbund

19.06.20141561 Matfestival 119 timer4H Vest-Agder

06.11.20141598 Medarbeiderkurs for lokallagsledere 114 timerNorges Naturvernforbund

09.01.20121173 Politisk arbeid og organisasjonsutvikling 113 timerNordland Bonde- og Småbrukarlag

05.01.20111047 Politisk arbeid og organisasjonsutvikling. 111 timerNordland Bonde- og Småbrukarlag

08.10.20101031 Prosjektvurdering 19 timer4H Aust-Agder

08.12.20093508 Rekrutteringskurs 112 timer4H Buskerud

09.01.20151629 Rogalandsseminar 121 timerRogaland fylkeslag

28.03.20141510 Samarbeid og selvutvikling i naturen 110 timer4H Østfold