Lag kursbevis


Deltakere som fullfører kurs, skal utleveres kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold, omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren kan skrive ut kursbevis direkte fra Studieforbundets nettsider. Det kan eventuelt benyttes egenproduserte kursbevis.


Kursbevis